MuoviTerm

Etterfyllingsmateriale for borehull

MuoviTerm

BRUKSOMRÅDE
På arbeidsplassen blandes Muoviterm med vann til en blanding som kan pumpes. 25 kg MuoviTerm kan blandes med et volum på 11–15 liter vann. En perfekt blanding fås ved å bruke 15 liter vann per 25 kg MuoviTerm. MuoviTerm blandes i en blander slik at en homogen blanding oppnås som deretter injiseres ved hjelp av et PE-rør fra bunnen til toppen av borehullet.

FORDELER
- Høy varmeledningsevne (~2,0 W / mK)
- Permanent kontakt mellom kollektor og fjell
- Gir en mer enhetlig varmeveksling av systemet
- Beskytter grunnvannet
- Holder konstant volum hele tiden
- Blandes bare med vann på arbeidsplassen
- Brukervennlig
- Motstandskraftig mot sulfat
- Kontrollert under produksjonen

PRODUKTBESKRIVELSE
MuoviTerm er en tørr murmørtel, laget av naturlige leirmineraler med kjemisk motstandskraft spesielt utviklet for etterfylling av borehull for geoenergi. MuoviTerm er et ferdigblandet produkt som bare krever tilsetning av vann. De tekniske egenskapene som MuoviTerm har, kan bare oppnås hvis materialet er blandet med riktig mengde vann. Bland i en mikser-pumpeenheten for å få en helt homogen komponent. MuoviTerm inneholder et spesielt bindemiddel som har særlig høy motstandskraft mot vann som er aggressivt mot betong. MuoviTerm inneholder utvalgte råvarer og er derfor egnet til å bruke i vannbeskyttelsesområder for å beskytte grunnvannet.

Alle egenskaper i MuoviTerm gjør at injisering gir en permanent termisk høy virkningsgrad. Den termiske virkningsgraden i hele geoenergisystemet kommer i stor grad av at energien skal overføres så enkelt som mulig mellom fjellet og kuldebærervæsken med så lave tap som mulig. Med MuoviTerm oppnås en permanent tilkobling mellom fjellet og kollektoren gjennom en optimert leire- og mineralblanding.

BLANDINGSPARAMETER
1 m³ ferdigblandet = 1050 kg MuoviTerm + 631 l vann

TEKNISK SPESIFIKASJON
Densitet for ferdigblandet blanding ≈: 1650 kg/m3
Viskositet (t0): 50 ± 70 s
Vannseparasjon < 1,0 %
Varmeledningsevne: λ ≈, 2,0 W / mK

LEVERING OG LAGRING
- 25 kg sekker på pall,
- Lagres tørt.

Alle data som beskrives, er oppmålt under laboratorieforhold med sedvanlige måletoleranser.

VOLUMBEREGNING MUOVITERM
Denne beregningen brukes ved etterfylling av borehull.
Klikk her for Beregningsprogram

Geoenergi / Tilbehør og installasjon