Dreiespjeldsventil

Avstengingsventil

Dreiespjeldsventil

Monteres på stamledninger i samlingsbrønner, samlingsskap og på fordelingsrør.

Geoenergi / Ventiler og koblinger