Putkihöylä

Putkihöylä

KÄYTTÖALUE
Käytetään ennen muoviputkien hitsausta. Ennen putkien hitsausta on kuorittava niiden uloin kerros irti.

Geoenergiaa / Hitsauslaitteet, koneet ja työkalut