Tulppa

Energia- ja vesikaivoille

Tulppa

KÄYTTÖALUE
Asennetaan kollektoriin asennuksen yhteydessä tiivisteeksi kollektorin putkien ja kaivannon seinämien välille. Käytetään paineellisen veden yhteydessä tai estämään pohjaveden eri kerrosten sekoittuminen.
Tiivistys paisuntakumilla.

TUOTETIEDOT
Porausreiän mitat: 4,5" ja 5,5"
Kollektorin mitat: 32 - 50 mm

Geoenergiaa / Asennustarvikkeet