Gula foderrörslock

Förhindrar olyckor och påkörningar.

Gula foderrörslock

MuoviTechs foderrörslock är numera gula!
Det gör att de är lättare att uppmärksamma på arbetsplatsen.

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Always stay up to date with the latest news.

CLICK HERE