Frysepunkt, flammepunkt etc. ved forskjellige konsentrasjoner.