AGH AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W KRAKOWIE

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

AGH AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W KRAKOWIE

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zaprasza na Studia Podyplomowe

Geoinżynieria i Geotermia
Termin zgłoszeń do 24 II 2023 r.

Geotermia
Termin zgłoszeń do 13 X 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej

www.geotermia.agh.edu.pl

lub broszurach informacyjnych poniżej

POBIERZ BROSZURĘ

POBIERZ BROSZURĘ

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Always stay up to date with the latest news.

CLICK HERE