Obciążniki

Obciążnik sondy

Obciążniki

ZASTOSOWANIE
Montaż poprzez podwieszenie do głowicy sondy, w celu ułatwienia instalacji sondy w odwiercie. Masa obciążnika jest dobierana odpowiednio do typu sondy oraz długości odwiertu.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Rozmiary: Ø63 mm i Ø90 mm
Masa (kg): 8, 10, 12, 16 i 20

Geotermii / Akcesoria i instalacja