Kolektor poziomy TurboCollector®

Poziomy wymiennik gruntowy o zwiększonej wydajności

Kolektor poziomy TurboCollector®

TurboCollector®
Opatentowany typ sondy o podwyższonej wydajności pozwalający na poprawę parametrów energetycznych systemu dolnego źródła.
TurboCollector® gwarantuje najniższy spośród wszystkich dostępnych wymienników opór termiczny odwiertu, dla wszystkich dostępnych wartości przepływu medium w instalacji.

EFEKT TURBO
Sekret wymienników gruntowych TurboCollector® to wewnętrzne, skrętnie ukierunkowane użebrowanie rur wymiennika. Opatentowane rozwiązanie, powalające w niemal naturalny sposób na poprawę parametrów energetycznych systemu dolnego źródła.
Zastosowanie wymienników TurboCollector® gwarantuje zredukowanie parametru oporu termicznego odwiertu Rb o 30% w stosunku do jego wartości dla instalacji w analogicznych parametrach gruntowych, analogicznej konstrukcji lecz przy zastosowaniu wymiennika laminarnego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW
Lepsza przewodność cieplna, wyższy parametr COP pompy ciepła,
Niezmienna technologia zainstalowania systemu TurboCollector®,
Ograniczenie ilości miejsca przeznaczonego pod odwierty,
Niższe koszty eksploatacyjne systemu,
Niezmienne nakłady inwestycyjne.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Kolektory o długości 50-300 mb, w przedziałach co 10 metrów.
Instalacja nawijana podwójnie lub poczwórnie.

GWARANTOWANA JAKOŚĆ
Fabryczne gwarantowane zgrzewy.
Każda z wyprodukowanych kolektorów zostaje poddany próbie szczelności oraz przepływu, jeszcze na etapie produkcji.

PARAMETRY
Wymiary: 32 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm
Długości: 50-1000 mb
Klasy ciśnienia : PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 i PN16 SDR11
Materiał: PE100RC

CERTYFIKATY
Rury do produkcji kolektorów poziomych wykonywane są zgodnie z normą INSTA SBC 12201 EN 12201:2011.
Posiadają ceryfikat niemieckiego instytutu SKZ Testing GmbH dedykowany wymiennikom geotermalnym laminarnym oraz Turbo, który poświadcza że ​​testowane produkty onzaczone znakiem jakości SKZ pomyślnie przeszły etapy testów, certyfikacji i nieustannego monitorowania oraz spełniają wysokie wymagania jakościowe w obrębie UE.
Wszytskie produkty Muovitech® poddawane są wewnętrznej kontroli jakości poprzez wykonywanie badań materiałowych oraz wytrzymałościowych, jeszcze na etapie produkcji.

Geotermii / Sondy poziome i pionowe