Propp

For energi- og vannbrønner

Propp

BRUKSOMRÅDE
Monteres på kollektoren ved installasjon for å tette mellom kollektorrørene og brønnhullsveggen. Brukes ved artesisk vann eller for å hindre at forskjellige lag i grunnvannet blandes.
Tetter ved hjelp av svellegummi.

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjon borehull: 4.5", og 5.5"
Dimensjon kollektor: 32–50 mm

Geoenergi / Tilbehør og installasjon