Spacer

Avstandsholder

Spacer

BRUKSOMRÅDE
Brukes for å unngå kortslutningseffekt mellom innkommende og utgående gjennomstrømning i kollektoren.
Monteres med jevne avstander mellom rørene i kollektoren.

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjoner: 32–50 mm
Materiale: Plast

Geoenergi / Tilbehør og installasjon