US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Energikollektorer

TurboCollector®
Ny teknik på insidan

En patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor med slät insida. Kollektorerna har betydande bättre värmeöverföring jämfört med en motsvarande slät kollektor. Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation. Kollektorn levereras i standardlängder mellan 50-500m.

P-MÄRKNING
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

ENERGIPRESTANDA
En energikollektors värmeöverföringsförmåga mäts i något som benämns borrhålsmotstånd. Ett lägre borrhålsmotstånd innebär att mer effekt överförs per meter energikollektor. Fältmätningar visar att TurboCollector har ett borrhålsmotstånd på 0.07 K/(W.m)1 vilket är 20% lägre än motsvarande mätningar på slät kollektor. Borrhålsmotståndet varierar även med flöde, typ av köldbärare, fyllningsmaterial, berggrund, grundvattennivå och temperatur.

FINNS I FÖLJANDE UTFÖRANDEN
2x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
2x45mm PE 45x2.6 PN10 SDR17 PE100
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100
4x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100

Kan även beställas i SDR11 PN16 PE100. För RC-material vänligen kontakta oss.


Produktblad TurboCollector
Produktblad TC45

Art.nrProdukt 
T7000 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x60m 12+12kg PN10 PE100 SDR17
T7001 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x70m 12+12kg PN10 PE100 SDR17
T7002 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x80m 12+20kg PN10 PE100 SDR17
T7003 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x90m 12+20kg PN10 PE100 SDR17
T7004 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x100m 12+20kg PN10 PE100 SDR17
T7005 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x110m 12+20kg PN10 PE100 SDR17
T7006 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x120m 12+20+8kg PN10 PE100 SDR17
T7007 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x130m 12+20+8kg PN10 PE100 SDR17
T7008 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x140m 12+20+8kg PN10 PE100 SDR17
T7009 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x150m 12+16+16kg PN10 PE100 SDR17
T7010 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x160m 12+16+16kg PN10 PE100 SDR17
T7011 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x170m 12+16+16kg PN10 PE100 SDR17
T7012 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x180m 12+16+16kg PN10 PE100 SDR17
T7013 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x190m 12+20+16kg PN10 PE100 SDR17
T7014 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x200m 12+20+16kg PN10 PE100 SDR17
T7015 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x210m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7016 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x220m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7017 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x230m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7018 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x240m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7019 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x250m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7020 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x260m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7021 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x270m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7022 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x280m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7023 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x290m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17
T7024 Turbo® Ø40x2,4 PN10 4x300m 12+20+20kg PN10 PE100 SDR17


  Zoom


  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut


TurboCollector®
Ny teknik på insidan

Standardkollektor
Kollektor med slät insida
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2018
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE