US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Energikollektorer

TurboCollector®
Ny teknik på insidan

En patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor med slät insida. Kollektorerna har betydande bättre värmeöverföring jämfört med en motsvarande slät kollektor. Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation. Kollektorn levereras i standardlängder mellan 50-500m.

P-MÄRKNING
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

ENERGIPRESTANDA
En energikollektors värmeöverföringsförmåga mäts i något som benämns borrhålsmotstånd. Ett lägre borrhålsmotstånd innebär att mer effekt överförs per meter energikollektor. Fältmätningar visar att TurboCollector har ett borrhålsmotstånd på 0.07 K/(W.m)1 vilket är 20% lägre än motsvarande mätningar på slät kollektor. Borrhålsmotståndet varierar även med flöde, typ av köldbärare, fyllningsmaterial, berggrund, grundvattennivå och temperatur.

FINNS I FÖLJANDE UTFÖRANDEN
2x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
2x45mm PE 45x2.6 PN10 SDR17 PE100
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100
4x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100

Kan även beställas i SDR11 PN16 PE100. För RC-material vänligen kontakta oss.


Produktblad TurboCollector
Produktblad TC45

Art.nrProdukt 
T66000 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x60m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66001 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x70m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66002 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x80m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66003 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x90m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66004 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x100m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66005 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x110m Vikt 6kg PN16 PE100 SDR11
T66006 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x120m Vikt 9kg PN16 PE100 SDR11
T66007 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x130m Vikt 9kg PN16 PE100 SDR11
T66008 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x140m Vikt 9kg PN16 PE100 SDR11
T66009 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x150m Vikt 12kg PN16 PE100 SDR11
T66010 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x160m Vikt 12kg PN16 PE100 SDR11
T66011 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x170m Vikt 12kg PN16 PE100 SDR11
T66012 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x180m Vikt 15kg PN16 PE100 SDR11
T66013 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x190m Vikt 15kg PN16 PE100 SDR11
T66014 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x200m Vikt 15kg PN16 PE100 SDR11
T66015 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x210m Vikt 15kg PN16 PE100 SDR11
T66016 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x220m Vikt 18kg PN16 PE100 SDR11
T66017 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x230m Vikt 18kg PN16 PE100 SDR11
T66018 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x240m Vikt 18kg PN16 PE100 SDR11
T66019 Turbo® Ø32x3,0 PN16 2x250m Vikt 18kg PN16 PE100 SDR11


  Zoom


  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut


TurboCollector®
Ny teknik på insidan

Standardkollektor
Kollektor med slät insida
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2018
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE