US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Energikollektorer

TurboCollector®
Ny teknik på insidan

En patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor med slät insida. Kollektorerna har betydande bättre värmeöverföring jämfört med en motsvarande slät kollektor. Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation. Kollektorn levereras i standardlängder mellan 50-500m.

P-MÄRKNING
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

ENERGIPRESTANDA
En energikollektors värmeöverföringsförmåga mäts i något som benämns borrhålsmotstånd. Ett lägre borrhålsmotstånd innebär att mer effekt överförs per meter energikollektor. Fältmätningar visar att TurboCollector har ett borrhålsmotstånd på 0.07 K/(W.m)1 vilket är 20% lägre än motsvarande mätningar på slät kollektor. Borrhålsmotståndet varierar även med flöde, typ av köldbärare, fyllningsmaterial, berggrund, grundvattennivå och temperatur.

FINNS I FÖLJANDE UTFÖRANDEN
2x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
2x45mm PE 45x2.6 PN10 SDR17 PE100
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100
4x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100

Kan även beställas i SDR11 PN16 PE100. För RC-material vänligen kontakta oss.


Produktblad TurboCollector
Produktblad TC45

Art.nrProdukt 
T11000 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x60m Vikt 20kg PN16 PE100 SDR11
T11001 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x70m Vikt 20kg PN16 PE100 SDR11
T11002 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x80m Vikt 24kg PN16 PE100 SDR11
T11003 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x90m Vikt 24kg PN16 PE100 SDR11
T11004 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x100m Vikt 24kg PN16 PE100 SDR11
T11005 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x110m Vikt 24kg PN16 PE100 SDR11
T11006 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x120m Vikt 30kg PN16 PE100 SDR11
T11007 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x130m Vikt 30kg PN16 PE100 SDR11
T11008 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x140m Vikt 30kg PN16 PE100 SDR11
T11009 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x150m Vikt 34kg PN16 PE100 SDR11
T11010 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x160m Vikt 34kg PN16 PE100 SDR11
T11011 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x170m Vikt 34kg PN16 PE100 SDR11
T11012 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x180m Vikt 42kg PN16 PE100 SDR11
T11013 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x190m Vikt 42kg PN16 PE100 SDR11
T11014 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x200m Vikt 42kg PN16 PE100 SDR11
T11015 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x210m Vikt 42kg PN16 PE100 SDR11
T11016 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x220m Vikt 46kg PN16 PE100 SDR11
T11017 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x230m Vikt 46kg PN16 PE100 SDR11
T11018 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x240m Vikt 46kg PN16 PE100 SDR11
T11019 Turbo® Ø40x3,7 PN16 4x250m Vikt 46kg PN16 PE100 SDR11


  Zoom


  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut


TurboCollector®
Ny teknik på insidan

Standardkollektor
Kollektor med slät insida
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2018
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE