US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Energikollektorer

TurboCollector®
Ny teknik på insidan

En patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor med slät insida. Kollektorerna har betydande bättre värmeöverföring jämfört med en motsvarande slät kollektor. Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation. Kollektorn levereras i standardlängder mellan 50-500m.

P-MÄRKNING
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

ENERGIPRESTANDA
En energikollektors värmeöverföringsförmåga mäts i något som benämns borrhålsmotstånd. Ett lägre borrhålsmotstånd innebär att mer effekt överförs per meter energikollektor. Fältmätningar visar att TurboCollector har ett borrhålsmotstånd på 0.07 K/(W.m)1 vilket är 20% lägre än motsvarande mätningar på slät kollektor. Borrhålsmotståndet varierar även med flöde, typ av köldbärare, fyllningsmaterial, berggrund, grundvattennivå och temperatur.

FINNS I FÖLJANDE UTFÖRANDEN
2x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100
2x45mm PE 45x2.6 PN10 SDR17 PE100
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100
4x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100

Kan även beställas i SDR11 PN16 PE100. För RC-material vänligen kontakta oss.


Produktblad TurboCollector
Produktblad TC45

Art.nrProdukt 
T1000 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x60m 6kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1001 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x70m 6kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1002 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x80m 9kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1003 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x90m 9kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1004 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x100m 9kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1005 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x110m 9kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1006 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x120m 12kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1007 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x130m 12kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1008 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x140m 12kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1009 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x150m 15kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1010 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x160m 15kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1011 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x170m 15kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1012 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x180m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1013 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x190m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1014 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x200m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1015 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x210m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1016 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x220m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1017 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x230m 18kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1018 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x240m 26kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1019 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x250m 26kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1020 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x260m 26kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1021 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x270m 26kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1022 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x280m 28kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1023 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x290m 28kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17
T1024 Turbo® Ø40x2,4 PN10 2x300m 30kg 40x2,4 PN10 PE100 SDR17


  Zoom


  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut


TurboCollector®
Ny teknik på insidan

Standardkollektor
Kollektor med slät insida
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2018
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE