US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
MuoviTech representerar Svenskt Geoenergicentrum 06/09/2013
Juha Ojala från MuoviTech kommer att ingå i ledningsgruppen för Svenskt Geoenergicentrum.

Svenskt Geoenergicentrum är kunskapscentret för dem som har intresse för geoenergifrågor i Sverige.

Uppgiften är att samla och dela med av nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar, utöver detta bidra till geoenergins utveckling i samhället
1. Samla och sprida kunskap om geoenergi.
2. Erbjuda utbildning inom geoenergi.
3. Initiera, stödja och följa geoenergirelaterad forskning.
4. Bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi.
5. Samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag.

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp representerar hela geoenergibranschen
Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Tomas Hallén, Akademiska Hus
Claes Regander, Sweco
Tony Jernström, Avanti/HP Borrningar
Juha Ojala, MuoviTech
Christer Jensmar, Thermia
Tony Andersson, Imtech
José Acuña, KTH Energiteknik

Läs mer:
www.geoenergicentrum.com
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE