US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
geo-PLASMA-CE 14/01/2020
Obejrzyj film o tym, jak działa geo-energia.GeoPLASMA-CE
Płytkie strategie planowania, oceny i mapowania energii geotermalnej w Europie Środkowej
GeoPLASMA-CE ma na celu zwiększenie udziału płytkiego wykorzystania energii geotermalnej w strategiach ogrzewania i chłodzenia w Europie Środkowej. Metody geotermalne są lokalnie dostępnym endogennym źródłem ciepła, na które nie mają wpływu emisje, co stanowi obecną i przyszłą kluczową technologię w celu zmniejszenia emisji szkodliwych dla klimatu i jakości powietrza. Projekt ma na celu stworzenie interfejsu internetowego między ekspertami w dziedzinie geologii a zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, aby udostępnić istniejącą wiedzę na temat zasobów i ryzyka związanego z użytkowaniem geotermalnym na potrzeby planowania i zarządzania energią w Europie Środkowej.

geoplasma-ce.eu

Contact Us MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE