US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Geoenergidagen 2019 15/10/2019
MuoviTech ställde ut och deltog i workshop.

På bilderna ser ni Kim Johansson (MuoviTech) tillsammans med Olle Andersson och Stefan Swartling (SSAB Wassara).

GEOENERGIDAGEN 2-3 OKTOBER
Geoenergidagen 2019 och dess workshop och middag hölls den 2 och 3 oktober på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 2 oktober
Workshopen den 2 oktober gav en kort aktuell forskningsöversikt varefter vi diskuterade innovationspotentialen inom geoenergibranschen utifrån hårdvara, mjukvara och tjänster och metoder. Huvuddelen av workshopen den 2 oktober fokuserade på förutsättningar och teknikstatus för djupgeotermi i Sverige och Norden. Detta var en del av samarbetet med det nybildade Innovationsklustret Varmt&Kallt som stöds av Energimyndigheten. Målet är att undersöka och skapa underlag för en möjlig framtida nationell forsknings- och teknikutvecklingssatsning inom området.
Med de senaste decenniernas utveckling av borrteknik, energipriser och förnybara energisatsningar har vi nu nått en brytpunkt där det åter är intressant att lyfta upp djupgeotermins potential i Skandinavien och tillsammans diskutera de förutsättningar som råder idag. Tanken är att samla dem som har intresse och idéer kring djupgeotermi i Skandinavien och dela våra kunskaper, erfarenheter och idéer.

GEOENERGIDAGEN den 3 oktober
Själva Geoenergidagen 2019 den 3 oktober bjöd på följande presentationer:
* Aktuell utblick och ny geoenergistatistik från Europa – Johan Barth & Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Uppdatering om djupgeotermiprojektet i Ootaniemi – Tero Saarno, ST1
* Högtemperaturlagret i Helsingborg – Mutaz Alkiswani, Öresundskraft, och Claes Regander, Sweco
* Det hållbara vårdboendet som klarade värmeböljan – Roland Moberg, Projektengagemang
* Köpcenter med solceller och geoenergi – Henrik Pihlblad, Skandiafastigheter
* Effektivare butikskyla med borrhål och koldioxid – Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter
* Uppföljning av isfri infrastruktur med geoenergi – Josef Johnsson, Chalmers

Länk GEOENERGIDAGEN

Contact Us MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE