US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Excess - för positiva energibyggnader. 16/10/2019
MuoviTech är med i nya EU-projektet.

EXCESS (FleXible user-CEntric Energy poSitive houseS)

Den 1 oktober 2019 startades projektet.
MuoviTech Finland är partner med hjälp av kollegor från Sverige.
På bilderna från Kickoffen ser ni bland andra: Paula Haavisto, Christian Isaksson och Adib Kalantar.

21 partners från åtta europeiska länder deltar och projektet finansieras av EU:s Horizon 2020-forsknings- och innovationsprogram.

Syftet med detta 4-åriga projekt är att visa att det är möjligt att omvandla energibyggnader till positiva energibyggnader.

Detta innebär att en byggnad som producerar huvuddelen av den förnybara energin som den själv använder, efter renovering kommer att producera mer energi än det faktiskt behöver.

Projektet kommer att fungera med fyra demonstrationsplatser belägna i de fyra huvudsakliga klimatområdena i EU: Nordiska, Kontinentala, Oceaniska och Medelhavet. (Finland, Österrike, Belgien och Spanien)

För mer information om EXCESS:
EXCESS
Contact Us MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE