US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Kilfrost GEO 03/05/2019
Bättre presterande icke-toxisk köldbärarvätska.

Det högeffektiva, icke-toxiska alternativet till etanolbaserad värmebärare för vattenvärmepumpar med sluten slinga.

Nyckelfunktioner hos Kilfrost GEO
• Inte brandfarlig.
• Snabbt turbulent.
• Hög densitet.
• Icke-toxisk värmebärare.
• Fri från nitrat, nitriter, borater, tungmetaller och fosfater.
• Optimal driftstemperaturintervall -25 till +25.

PRODUKTBESKRIVNING
Kilfrost GEO är en vätska framtagen för att öka både prestanda och säkerhet i geotermiska och vattenvärmepumpar med sluten slinga. Kilfrost GEO har hög densitet, låg viskositet och är inte brandfarlig. Det gör att den lämpar sig bättre i många fall än etanolbaserade köldbärarvätskor. Den blir snabbt turbulent vilket bidrar till ett mer effektiv värmeöverföring. Den höga densiteten gör att den lämpar sig särskilt bra vid djupa borrhål eller där det krävs återfyllnad av borrhålen. Vid system med etanolbaserade köldbärarvätskor riskerar man annars att få ett för högt yttre tryck på kollektorn, som kan resultera i att den deformeras eller kollapsar.

Läs mer
Till produkt och produktblad

KILFROST
www.kilfrost.com

Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE