US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
GTK på besök i Sverige 21/03/2019
Geologiska forskningscentralen i Finland.

Idag har vi tittat på framtidens möjligheter.

På bilden ser ni Adib Kalantar (MuoviTech), Lasse Ahonen (GTK), Kari Ojala (MuoviTech), Christian Isaksson (MuoviTech Finland) och Joni Hakula (MuoviTech Finland).

GTK
Geologiska forskningscentralen (GTK) skapar genom geologisk kompetens framgång för sina kunder och intressenter. Som serviceinriktat kompetenscentrum är GTK ett europeiskt expertorgan inom geologiska naturresurser och hållbart utnyttjande av dem. Deras kundinriktade verksamhet skapar lösningar, ny näringsverksamhet och hållbar tillväxt.

GTK är en expertorganisation som lyder under Arbets- och näringsministeriet. GTK har cirka 420 anställda och verksamheten är riksomfattande och internationellt aktiv.

Läs mer om GTK
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE