US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Vi ses på Geoenergidagen 17/09/2018
3-4 oktober på Scandic Talk, Älvsjö.

Välkommen till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3 och 4 oktober!

MuoviTech är med som utställare och deltar i workshopen.


VAD ÄR GEOENERGIDAGEN?
Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

LÄNKAR
Geoenergidagen
geoenergicentrum.se

Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE