US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
ROUTE45: Z ZIEMI DO POMPY CIEPŁA 11/09/2018
Instalacja w całości wykonana z rury przewodowej 45 mm

NISKI SPADEK CIŚNIENIA
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
ŁATWA INSTALACJA


PRODUKTY
TurboCollector 45mm
Kształtki elektrooporowe 45/40, 45/45, 45/50
Kolana elektrooporowe 45/40, 45/45, 45/50
Rura preizolowana 45/75mm
Manszeta 45/75mm
Rury przewodowe 45mm. Laminarne/Turbulentne
Komora rozdzielaczowa 45mm
PE-Coupling 45mm / 5/4


Karta katalogowa systemu 45mm. PDF 1 MB
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE