US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Compact Chamber 12/12/2017
Äntligen en vit julnyhet med många fördelar.

KOMPOSITLOCK FÖR 1,5 TON SOM STANDARD.
VIT INSIDA GER LJUSARE INSTALLATION.
HÖJD 570 MM FÖR BILLIGARE INSTALLATION.
UPP TILL 12 KOLLEKTORER.
FRAMTIDSSÄKRADE VENTILER OCH KOPPLINGAR HELT I PLAST.
DN32 SOM STANDARD.

Compact Chamber är tillverkad av polyeten och framtagen för att få ett kompaktare format som underlättar vid installation. Brunnskroppen mäter endast 570 mm i höjd. Upp till 12 kollektorer kan anslutas till varje samlingsbrunn och vid behov kan flera brunnar seriekopplas. Kompositlock 1,5 ton med justerbart teleskop som standard. Körbar betäckning för 40 ton finns som tillägg. I standardutförandet utrustas Compact chamber med vår nya flödesmätare tillverkad av fiberförstärkt plast, men kan utrustas med de flesta modeller av ventiler och flödesmätare i vårt sortiment. Varje brunn genomgår flera tester för att säkerställa att brunnen är tät. Brunnskroppen fylls med vatten för att säkerställa att det inte finns några läckage. Komponenter och rör i brunnen trycktestas med 5 bar under 10 min för att garantera att systemet är tätt. Trycktestet omfattar stamledning, anslutningar, ventiler och flödesmätare.

Kopplingspunkt upp till 12 kollektorer.
Mått exklusive förhöjningsring: 850*850*570 mm
Material: Polyeten
Färg: Vit
Stamledning: Ø 40-110mm
Anslutningar: Ø ≤ 40mm

INGÅR I BRIGHT CONNECTION FRÅN MUOVITECH CHAMBER DEPT.
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE