US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Strategisk Innovationsagenda för Geoenergi är klar! 31/01/2017
SIA Geoenergi publicerad.

Arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för geoenergi (SIA-Geoenergi) som Svenskt Geoenergicentrum arbetat fram tillsammans med SP under 2016, med finansiering från Energimyndigheten, avslutades som planerat i slutet av december, och skriften finns tillgänglig bland annat via Svenskt Geoenergicentrums hemsida. Syftet med agendan är att skapa den strategi som saknats för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, gentemot näringsliv och myndigheter.

Projektledare för framtagandet av SIA Geoenergi har varit Oskar Räftegård, RISE (tidigare SP) och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum och ett stort antal personer från vitt skilda företag och organisationer har bidragit via remisser, web-enkäter samt under den workshop som hölls i anslutning till Geoenergidagen 2016.

Här kan du ladda ner SIA-Geoenergi:
SIA-Geoenergi.pdf

Geoenergi-SIA
SIA står för Strategisk Innovationsagenda. Det innebär att detta projekt ska beskriva innovationsområdet geoenergi och skapa en agenda med visioner, mål och strategier för utveckling av området. Agendan ska skapas gemensamt av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

Geoenergibranschen omsätter 12-15 miljarder kronor och levererar 18 TWh värme och kyla per år och har över 10 000 yrkesverksamma. Trots det finns bara 14 heltider akademisk forskning inom fältet – det saknas en egen forskningsstrategi.

Därför är syftet med denna agenda, mer precist, att utarbeta mål för geoenergins utveckling, skapa den strategi som saknas för området och synliggöra geoenergins forsknings- och utvecklingsbehov.

Det är de statliga myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova och Formas som beslutar vilka projekt som utses till Strategiska innovationsagendor.

LÄS MER
geoenergi-sia.se
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE