US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Enkla instruktioner för FlowGuard 10/06/2016
Beräkna och justera flödet med FlowGuard injusteringsventil i en samlingsbrunn.

1. MONTERING
2. INSTÄLLNING AV FLÖDE
3. MEMO STOP
Garanterar en snabb och exakt återställning till ursprungligt flöde om ventilen varit avstängd.

FLÖDESBERÄKNING
Flödesberäkning när FlowGuard används tillsammans med frostskyddsvätskor som glykol, vatten och brine. För att undvika svåra diagram och sofistikerad matematik, rekommenderar vi följande tumregel när du vill beräkna ett specificerat flöde vid användning av frostskyddsvätskor.

Temperaturområde -10°C...+10°C
Justera in ett 10% större flöde på FlowGuards flödesmätare.

Temperaturområde -10°C...-20°C
Justera in ett 20% större flöde på FlowGuards flödesmätare.

Exempel
Du vill ha ett specificerat flöde på 40 l/min, frostskyddsvätskan håller en temperatur på -20°C.
Enligt ovanstående tumregel måste vi öka flödet med 20%.
Detta resulterar efter beräkning till 8 l/min.
Justera FlowGuards flödesmätare till 40 + 8 = 48 l/min.

INSTRUKTIONSBLAD
Hämta PDF
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE