US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Jakobsbergs köpcentrum konverterar från fjärrvärme till geoenergi 17/02/2016
Geoenergi tar från fjärrvärme.

Köpcentrumet Jakobsbergs Centrum, totalt 53 000 kvadratmeter, konverterar från fjärrvärme till värme och kyla från geoenergi. Anläggningen kommer att bestå av 72 borrhål till 295 meters djup och beräknas vara i full drift hösten 2016. Det nordiska köpcentrumbolaget Citycon och energipartnern Adven räknar med att 97 procent av centrumets behov av värme och kyla kommer att täckas med förnybar geoenergi. Övergången till geoenergi innebär att den totala energibelastningen för värme och kyla till Jakobsbergs Centrum kommer att minska med upp till 65 % samt vara helt fri från koldioxidutsläpp då man endast kommer att använda förnybara energikällor i processen.

Anläggningen i Jakobsbergs Centrum beräknas vara i full drift hösten 2016. Om pilotprojektet faller väl ut planerar Citycon att konvertera till geoenergi i fler av sina köpcentrum. Citycon har 54 köpcentrum och 11 andra handelsfastigheter.

Läs mer här:
SLUSSEN.BIZ

Se även SVTs 1.5 minuters nyhetsklipp om projektet:
SVT.SE

Källor: Geoenergicentrum, Slussen.biz och SVT.
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE