US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Vi provtrycker alla samlingsbrunnar 19/02/2016
Alla samlingsbrunnar och fördelningsrör provtrycks med vatten under 5 minuter med 10 bar.

Brunnarna fylls med vatten invändigt för att säkerställa att brunnen är tät.

Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE