US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
Vi har avtackat Jan Lucas! 06/08/2014
Vår säljare Janne har fyllt 65 år och har gått i pension under sommaren.

Jan Lucas har jobbat på MuoviTech sedan januari 2006. Så Janne har nästan varit med på hela resan som vi gjort med MuoviTech.

Tack Janne för dessa fina år!

Jonny Tauriainen, Joakim Nyberg och Kari Ojala kommer dela på arbetsuppgifterna.

Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE