US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Home Turbo Effect Products News Geoenergy Info Service Contact Us
 
ALMEDALEN 2014 30/06/2014
Svenskt Geoenergicentrum arrangerar en paneldiskussion om hanteringen av solenergi i energisystemet och i byggreglerna.

Torsdagen den 3 juli kl 10-11.30 arrangerar Svenskt Geoenergicentrum en paneldiskussion om solenergi i Sveriges byggregler och energisystem i Almedalen på Gotland.

Förnybar, lokal och gratis - är det något fel på solenergi?
Medverkande är Lars Andrén (Svensk Solenergi), Johan Barth (Svenskt Geoenergicentrum), Lise Nordin (MP), Thomas Johansson (Boverket) och professor emeritus Arne Elmroth (LTH).

Beskrivning av evenemanget
Idag mäts byggnaders energianvändning i köpt energi. Den energi som solfångare eller solceller, placerade i anslutning till, eller på en byggnad, levererar får reduceras när man bestämmer en byggnads specifika energianvändning. Geoenergi, som är passivt lagrad solenergi i marken, kan i dagsläget också tillgodoräknas på motsvarande sätt. Förfarandet främjar utnyttjandet av lokal förnybar solenergi och minskar därmed byggnadens behov av köpt energi för uppvärmning. Det ligger också i linje med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Starka krafter vill att reglerna ska ändras till att mäta faktiskt använd energi. Vad sker då med solenergin? Får den fortfarande undantas? I ett sådant scenario är det logiskt att även geoenergi undantas. Om inte solenergi undantas, hur stämmer detta med det politiska syftet att specifikt främja solenergi?

Signhild Gehlin kommer att tweeta därifrån på @SGehlin.

Läsa mer om evenemanget
Contact Us MuoviTech US 1111 Foster Avenue, Nashville, TN 37210, U.S. Phone +1 (615) 401 9142
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE