US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
Geoenergi i korthet

Geoenergi är ett samlingsnamn för olika metoder för utvinning och lagring av värme eller kyla i berg och jord. Geoenergi används till övervägande del i system som bergvärme, borrhålslager och akviferlager.

Bergvärme
Enstaka borrhål till enskilda villor. Energifaktor 3-4 = det går åt 1kWh el för att producera 3-4 kWh geoenergi. Normal energibesparing ca 55-65 procent.

Borrhålslager
Flera tätt liggande borrhål som kopplas ihop i fastigheter. Energifaktor 4-6 = det går åt 1kWh el för att producera 4-6 kWh geoenergi. Normal energibesparing ca 75-85 procent.

Akviferlager
Naturligt grundvattenmagasin i berg och jord. Används oftast i storskaliga projekt som till exempel fjärrvärme, sjukhus och flygplatser. Energifaktor 30-40.

Visste du att

... Sverige som land använder mest geoenergi i världen räknat per capita.
... i Sverige finns ca 600 000 anläggningar som svarar för 12-15% av uppvärmningen av bostäder.
... fram till år 2020 ska andelen förnybar energi i Sverige öka från 40 till 49 procent.
... marksystem (bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme) har en livslängd på 50-100 år.
... Energimyndigheten i Sverige godkände bergvärme som förnybar energi så sent som 2007.
 
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE