US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hjem Turbo-effekten Produkter Nyheter Geotermisk energi Info-Service Kontakt oss
Geoenergi i korthet

Geoenergi er et samlingsnavn for ulike metoder for utvinning og lagring av varme eller kjøling i berg og jord. Geoenergi brukes hovedsakelig i systemer som bergvarme, borehullslag og akviferlag.

Bergvarme
Enkelthull til eneboliger. Energifaktor 3–4 = det går med 1 kWh strøm til å produsere 3–4 kWh geoenergi. Normal energibesparelse ca. 55–65 prosent.

Borehullslager/brønnpark
Borehullene kan settes med mindre innbyrdes avstand når de tilføres varme (borehullene lades).
Veldig ofte kan hele kjølebehovet til et bygg leveres som frikjøling. Dette er veldig effektivt og gjør at energifaktoren for hele året sett under ett, kan komme opp i 6. (1 del elektrisitet kan gi 6 deler energiutbytte i form av varme og kjøling)

Akviferlag
Naturlig grunnvannsmagasin i berg og jord. Brukes som regel i storskalaprosjekter som for eksempel fjernvarme, sykehus og flyplasser. Energifaktor 30–40.

Visste du at

... Sverige er det landet i verden som bruker mest geoenergi per innbygger.
... det i Sverige finnes ca. 600 000 anlegg som står for 12–15 % av oppvarmingen av boliger.
... andelen fornybar energi i Sverige skal øke fra 40 til 49 prosent frem til 2020.
... jordsystemer (bergvarme, jordvarme, grunnvannsvarme) har en levetid på 50–100 år.
... Energimyndigheten i Sverige godkjente bergvarme som fornybar energi så sent som 2007.
 
Kontakt oss MUOVITECH NORGE AS Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norge, PHONE +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE