US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hem Turboeffekten Produkter Nyheter Geoenergi Info-service Kontakta oss
Om Muovitech
Referenser
Certifikat
Branschorganisationer
Leverans- och betalningsvillkor
Hyr maskiner
Dokument
Volymberäkning KBS
Volymberäkning MuoviTerm
Tryckfallsdiagram
Bildgalleri
Dokument
Här hittar ni dokument som kan vara bra att ha.
NORMBRUNN-16
– En vägledning för att borra vatten- och energibrunn.

Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar. Normbrunn-16 är framtagen av SGU i samverkan med Socialstyrelsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep.
Klicka här
AA VVS 09
AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.
Klicka här
Byggvarudeklaration för Tryckrör och delar i PE
Artikelnummer 1000-T20000, Tryckrörsystem för installation i mark. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi lämnar till kommande generationer. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda uppslutningen bakom de bedömningskriterier produkterna bedöms efter.
Klicka här
Felanmälan
VVS – Branschens felanmälan enligt AA VVS 09
Klicka här
Instruktioner för MuoviTerm
Instruktioner för återfyllning av borrhål och Hur man beräknar vilket tryck man ska ha i kollektorn när borrhålet återfylls hittar du här.
Klicka här
Köldbärarsprit
Säkerhetsdatablad för E-therm KBS. Enligt 453/2010 och 1272/2008
Klicka här
Glytherm 10
SÄKERHETSDATABLAD
Klicka här
Glytherm 20
SÄKERHETSDATABLAD
Klicka här
E-THERM KBS AGRO
SÄKERHETSDATABLAD
Klicka här
Köldbärarsprit
SKYDDSBLAD
Klicka här
Propylen IH VVS
SKYDDSBLAD
Klicka här
Kontakta oss MuoviTech AB Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult, Sweden Tel: +46 (0)33-22 85 85 Mail: info@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE